Improving the efficiency of technical systems

Науковий напрям 
Engineering
Реєстраційний № НДР в ОП 
168-20
Реєстраційний № НДР в МОН 
0119U000706
Тип роботи 
Планова робота кафедри
Джерело фінансування 
Держбюджет
Науковий керівник 
Мотулько Б.В., канд.техн.наук, проф.