Mathematical modeling and analysis of complex objects of Chemical Engineering

Науковий напрям 
Engineering
Реєстраційний № НДР в ОП 
138-24
Реєстраційний № НДР в МОН 
0117U003021
Тип роботи 
Планова робота кафедри
Джерело фінансування 
Держбюджет
Науковий керівник 
Становський О.Л., д-р техн. наук, проф.