Political Science Department

More about

Курс політології в Одеському державному політехнічному університеті викладається з 1995 р. на всіх факультетах денної та заочної форм навчання. У 1995 – 1998 рр. викладання курсу політологія забезпечувала кафедра філософії, з 1998 р. по 1999 р. – кафедра історії та етнографії України.

У 2000 р. внаслідок реорганізації в структурі Інституту бізнесу, економіки та інформаційних технологій була створена кафедра політології. Її засновником і завідувачем стала кандидат історичних наук, доцент кафедри історії та етнографії України Сухотеріна Любов Іванівна. Л. І. Сухотеріна на той час закінчила докторантуру з виданням індивідуальної монографії.

До складу кафедри увійшли кандидати філософських наук, доценти Бабіна М.В., Родіонов Е.Я., Чистякова І.М., кандидат політичних наук Кудінова Н.В. Головним завданням кафедри було подальше вдосконалення викладання курсу політології. Вже за перший рік роботи викладачі підготували та видали конспект лекцій з курсу «Політологія».

У 2001р. на базі кафедри політології і кафедри господарського та міжнародного права була створена кафедра політології та права.

У 2010 р. внаслідок реорганізації були відокремлені кафедра політології та кафедра правознавства.