Department of Cyber Security and Software

More about

Кафедра інформатики та управління захистом інформаційних систем була заснована у 2009 році у складі інституту бізнесу, економіки та інформаційних технологій як кафедра математичних методів захисту інформаційних систем, яка стала випусковою для бакалаврів, спеціалістів, магістрів в галузі інформаційних технологій. Очолила кафедру д.т.н., проф. Кобозєва А.А.

З моменту створення кафедри на її базі працює Одеське регіональне відділення наукового семінару при Вченій раді НАН України «Технічні засоби захисту інформації», в рамках якого діють студентські семінари «Технічні засоби та математичні методи захисту інформації» та «Соціальна інженерія і її наслідки для сучасної молоді».

Поширення наукових інтересів кафедри в галузі інформаційної безпеки, зокрема значна увага до управління захистом інформаційних систем, призвели до реформування кафедри: у 2013 році вона, вже як кафедра інформатики та управління захистом інформаційних систем, стала складовою факультету інформаційної безпеки, а в 2015 році увійшла до складу навчально-наукового інституту інформаційної безпеки, радіоелектроніки та телекомунікацій. Результатом реформування кафедри стало відкриття у 2015 році нового напряму “Управління інформаційною безпекою”, який в 2016 році був трансформований в спеціалізацію «Управління кібербезпекою», спеціальності «Кібербезпека».

З 2016 року кафедрою проводиться підготовка бакалаврів, магістрів та аспірантів за спеціальностями «Комп'ютерні науки» та «Кібербезпека».