Department of Design Information Technologies and Design

More about

Кафедру було створено у 1959 році, перша назва –  "Кафедра нарисної геометрії і графіки". Очолив кафедру доцент Покора М. І., який одночасно працював деканом заочного факультету.

З 1973 по 1980 роки кафедру очолював кандидат технічних наук, доцент В. Ф. Семенюк. За короткий термін кафедра стає однією з кращих серед кафедр графіки м. Одеси. На кафедрі організовано клас програмного навчання, вперше в Одесі з'являються спеціальні тренувальні стенди, навчальні моделі.Кафедра розпочинає систематичне проведення олімпіад з креслення серед школярів старших класів та студентів ВНЗ м. Одеси. В. Ф. Семенюк одночасно керував науково-дослідною тензометричною лабораторією, в якій з госпдоговірної тематики працювали співробітники кафедри. Розроблені в ті часи на основі теоретичних та експериментальних досліджень тензорезисторні датчики сили і досі широко використовуються на авіаційних підприємствах. На провідних металургійних заводах, теплових електростанціях працюють електронно-тензометричні ваги для зважування залізничних вагонів, цистерн і т.д., в розробці яких брали участь провідні викладачі кафедри – доценти Галзман Е. Г., Димковський В. П., Сильванський М. А., Заболотний В. І., Граменицький В. А.

У 1980 році завідувачем кафедри призначено доктора технічних наук, професора А. М. Підкоритова. З приходом на кафедру А. М. Підкоритова було засновано принципово новий науковий напрямок – автоматизоване формування квазігвинтових сполучених поверхонь з просторовою кромкою і принципово новий інваріантний аналітичний метод проектування високоефективних багатозахідних чистових черв'ячних фрез і гвинтових зубчастих передач, що виключають інтерференцію. На VIII Всесвітньому конгресі геометрів, де виступав з доповіддю професор Підкоритов А. М., цей науковий напрямок роботи кафедри отримав міжнародне визнання, а кафедру визнано однією з провідних кафедр, які викладають нарисну геометрію.

Наслідком плідної наукової роботи на кафедрі став захист 4 докторських дисертацій (Чернієнко В. В., Тонконогий В. М., Браїлов О. Ю., Юрчук В. П.), а також 10 кандидатських дисертацій.

У 2004 році кафедру очолив доктор технічних наук, професор Володимир Михайлович Тонконогий, який одночасно є директором Інституту промислових технологій, дизайну та менеджменту. Кафедра стає випускаючою, розпочинається підготовка бакалаврів, спеціалістів і магістрів за напрямом "Комп'ютерні науки", спеціальністю "Інформаційні технології проектування".

У 2015 році кафедру очолив д.т.н., професор Якімов Олексій Олександрович.