Chair of Information Systems

Academic disciplines

Data Mining для бізнес-аналітики − 2020

Educational disciplines of professional training.
Master's ▪ Educational and professional program
спеціальність: 113 Applied mathematics.

Алгоритмізація та програмування 2 − 2017

Educational disciplines of professional training.
Bachelor ▪ Educational and professional program
спеціальність: 126 Information systems and technologies.

Алгоритмізація та програмування1 − 2017

Educational disciplines of professional training.
Bachelor ▪ Educational and professional program
спеціальність: 126 Information systems and technologies.

Комп'ютерна схемотехніка та архітектура комп'ютерів − 2017

Educational disciplines of professional training.
Bachelor ▪ Educational and professional program
спеціальність: 126 Information systems and technologies.

Методи та технології обробки інформації − 2017

Educational discipline of general training.
Bachelor ▪ Educational and professional program
спеціальність: 126 Information systems and technologies.

Об'єктно-орієнтоване програмування 1 − 2017

Educational disciplines of professional training.
Bachelor ▪ Educational and professional program
спеціальність: 126 Information systems and technologies.

Операційні системи − 2017

Educational discipline of general training.
Bachelor ▪ Educational and professional program
спеціальність: 126 Information systems and technologies.

Організація бізнес-процесів в ІТ-галузі − 2020

Educational disciplines of professional training.
Master's ▪ Educational and professional program
спеціальність: 122 Computer sciences.

Програмування та підтримка веб-застосувань 1 − 2017

Educational disciplines of professional training.
Bachelor ▪ Educational and professional program
спеціальність: 126 Information systems and technologies.

Розробка і використання систем управління контентом веб-систем 1 − 2017

Educational disciplines of professional training.
Bachelor ▪ Educational and professional program
спеціальність: 126 Information systems and technologies.