Department of Physical Education and Sports

More about

Кафедра фізичного виховання і спорту серед навчальних кафедр ОНПУ посідає особливе положення.

На неї покладена велика відповідальність за організацію роботи з фізичного виховання всіх студентів вузу, що забезпечує їхню фізичну надійність і готовність (як майбутніх фахівців) до активної життєдіяльності і майбутньої професійної роботи.

Основною формою фізичного виховання в ОНПУ є навчальні заняття (обов'язкові і факультативні). Вони входять у навчальні плани всіх інститутів і факультетів, включаються у навчальні розклади і проводяться викладачами кафедри у такому обсязі: на перших шести семестрах навчання по 4 обов'язкових години, на всіх наступних семестрах – по 4-8 годин факультативних занять на тиждень.

Робота кафедри зі студентами на навчальних заняттях здійснюється по наступних основних напрямках:

 • мотивація до активних занять своїм фізичним удосконаленням;
 • практичне зміцнення здоров'я і підвищення рівня загальнокондиційної і спеціальної професійно-прикладної фізичної підготовленості до обраної професійної діяльності;
 • формування знань і умінь, необхідних для ефективних занять своїм фізичним удосконаленням у роки навчання у вузі і забезпечення фізичної надійності і готовності після його закінчення;
 • спортивне вдосконалення студентів, що бажають займатися спортом;
 • створення умов для реалізації студентами фізіологічно обумовленого обсягу рухової активності, занять обраними видами спорту, системою фізичних вправ, формами фізичної рекреації;
 • залучення студентів до здорового й оздоровчого способу життя;
 • навчання студентів методам наукового підходу до свого фізичного удосконалення;
 • організація контролю за рівнем фізичної досконалості, теоретичної і методичної підготовленості студентів у галузі фізичного виховання;
 • розробка і впровадження інноваційних технологій оптимізації навчального процесу з фізичного виховання.

Навчальна робота з фізичного виховання проводиться викладачами кафедри зі студентами диференційовано, з урахуванням їхньої майбутньої професії, стану здоров'я, рівня фізичної і спортивної підготовленості, фізкультурних і спортивних інтересів.

Студенти, віднесені за станом здоров'я до основної медичної групи, але недостатньо фізично підготовлені, займаються в основному і підготовчому навчальному відділеннях.

Студенти з ослабленим здоров'ям проходять курс фізичної реабілітації у спеціальному (оздоровчому) навчальному відділенні.

Студенти, що добре фізично підготовлені і бажають займатися спортом, здійснюють своє спортивне вдосконалення у спортивних відділеннях.

З огляду на важливе значення спортивної підготовки у забезпеченні фізичної надійності і готовності студентської молоді до активної життєдіяльності і професійної роботи у складних сучасних соціально-економічних умовах кафедра дає студентам і співробітникам можливість на вибір ефективно займатися більш ніж 30 видами спорту: легкою атлетикою, плаванням, водним поло, спортивними іграми (баскетболом, волейболом, футболом, настільним тенісом), популярними видами боротьби, боксом, фехтуванням, спортивним туризмом.

Щорічно з цього й інших видів спорту в спортивних відділеннях і групах готується декілька сот спортсменів вищих розрядів, чемпіонів і призерів обласних, всеукраїнських, європейських і світових першостей, а спортивні команди університету традиційно успішно виступають в обласних і всеукраїнських студентських спортивних змаганнях.

Важливим аспектом фізичного виховання, що організується кафедрою, є позаучбова робота з фізичного виховання і спорту.

Вона проводиться кафедрою спільно зі спортивним клубом "Політехнік" у таких популярних серед студентів формах:

 • організація роботи спортивних і оздоровчих секцій і груп;
 • організація Днів здоров'я інститутів і факультетів;
 • проведення спартакіад гуртожитків і спартакіади університету з 17 видів спорту;
 • організація участі збірних команд університету в обласних, республіканських і всесвітніх студентських іграх та інших змаганнях;
 • післяробоче відновлення;
 • туристські походи і злети;
 • організація заходів фізкультурної релаксації;
 • проведення студентських наукових конференцій із проблем фізичного виховання і спорту.

Для якісної організації навчальної і позаучбової роботи з фізичного виховання і спорту на кафедрі є всі необхідні умови: достатнє кадрове, медичне, сучасне науково-методичне, інформаційне і матеріально-технічне забезпечення.

В її розпорядженні знаходиться найкраща спортивна база міста: стадіон, тренажерне містечко, тенісний корт, закритий плавальний басейн, 7 спортивних залів (комбінований, ігровий, "сухого плавання", боротьби, боксу, для оздоровчого тренування, атлетичної гімнастики і бодібілдінгу, фехтування і настільного тенісу, стрілецький тир); здравпункт, відновлювальний центр; комп'ютеризована лабораторія з виходом в інтернет; методичний кабінет, велика бібліотека сучасної наукової і навчальної літератури з фізичного і спортивного вдосконалення, у тому числі підготовленої викладачами кафедри і виданої в університеті.

 

Попередні назви кафедри:
  Кафедра
  Кафедра
  Кафедра