You are here

Catalog of educational programs

Скан-копії освітніх програм підготовки бакалаврів з переліком освітніх компонентів

Скан-копії навчальних планів підготовки бакалаврів

Скан-копії освітньо-професійних програм підготовки магістрів з переліком освітніх компонентів   

Скан-копії навчальних планів підготовки магістрів за освітньо-професійними програмами

Скан-копії освітньо-наукових програм підготовки магістрів з переліком освітніх компоненті

Скан-копії навчальних планів підготовки магістрів за освітньо-науковими програмами

Скан-копії освітніх програм підготовки докторів філософії з переліком освітніх компонентів

Скан-копії навчальних планів підготовки докторів філософії