You are here

University regulations

from 24 December 2020 № 74.
Про введення в дію рішення Вченої ради ОНПУ від 22 грудня 2020 року та встановлення на 2021 рік лімітів студентів, які отримують академічну стипендію
from 13 November 2020 № 464-в.
Про заходи щодо попередження виникнення нещасних випадків
from 19 October 2020 № 381-в.
Про внесення тимчасових змін до організації освітнього процесу у осінньому семестрі 2020-2021 навчального року
from 12 October 2020 № 376-в.
Про проведення інвентаризації в університеті.
для планування і обліку обсягу навчальної роботи науково-педагогічних працівників ОНПУ.
Approved: Наказ from 30 September 2020 № 58.
from 28 August 2020 № 52/1.
Про затвердження груп забезпечення спеціальностей на 2020–2021 навчальний рік.
from 28 August 2020 № 53/1.
Про введення в дію рішення Вченої ради ОНПУ від 27 серпня 2020 (протокол №1) про затвердження освітніх програм та навчальних планів
from 22 June 2020 № 88-а.
Про організацію і виконання робіт на висоті в університеті
from 19 June 2020 № 415-к.
Про внесення змін до наказу по Одеському національному політехнічному університету від 22 травня 2020 року № 325-к «Про продовження дії карантину в університеті».
from 18 June 2020 № 88-а.
Про організацію і виконання робіт на висоті в університеті
from 1 June 2020 № 202-в.
про організацію освітнього процесу в 2020/2021 н.р. для очної (денної) форми здобуття вищої освіти.
from 22 May 2020 № 325-к.
Про продовження дії карантину в університеті.
from 22 May 2020 № 74-a.
Про призначення відповідних осіб за випробувань переносних драбин та стрем'янок
from 22 May 2020 № 75-a.
Про затвердженя план-графіку проведення випробувань переносних драбин та стрем'янок
призначення керівників факультетів та навчально-наукових інститутів при заміщенні вакантних посад та укладання з ними контрактів в Одеському національному політехнічному університеті.
Approved: Наказ from 20 May 2020 № 34.
Форми документів
from 12 May 2020 № 4-к.
Про проведення екзаменаційної сесії у студентів 4 курсу з тривалістю аудиторного навчання 12 тижнів в 2019-2020 н.р.
from 7 May 2020 № 305-к.
Про внесення змін до наказу по Одеському національному політехнічному університету від 12 березня 2020 року № 246-к «Про встановлення карантину в університеті».
from 5 May 2020 № 3-к.
Про проведення захисту курсових робіт та курсових проектів в умовах карантину в весняному семестрі 2019-2020 н.р.
from 4 May 2020 № 180-в.
Про внесення змін до наказу №212-в від 13.05.2019 р. "Про організацію навчального процессу у 2019-2020 н.р."
from 23 April 2020 № 291-к.
Про внесення змін до наказу по Одеському національному політехнічному університету від 12 березня 2020 року № 246-к «Про встановлення карантину в університеті».
from 23 April 2020 № 2-к.
Про проведення екзаменаційної сесії у студентів 4 курсу з тривалістю аудиторного навчання 9 тижнів в 2019-2020 н.р.
from 31 March 2020 № 274-к.
Про внесення змін до наказу по Одеському національному політехнічному університету від 12 березня 2020 року № 246-к «Про встановлення карантину в університеті».
from 17 March 2020 № 146-в.
Про формування навчальних планів докторів філософії на 2020-2021 н.р.
Форми документів
для студентів та працівників щодо захисту себе та інших від зараження грипом чи COVID-19.
Approved: from 16 March 2020.
підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників.
Approved: Наказ from 6 March 2020 № 20.
про кафедральні комісії з академічної доброчесності в Одеському національному політехнічному університеті.
Approved: Наказ from 6 March 2020 № 17.
перевірки навчальних, кваліфікаційних, навчально-методичних та наукових робіт на унікальність та наявність академічного плагіату.
Approved: Наказ from 6 March 2020 № 19.
про інститутську (факультетську) комісію з етики та управління конфліктами.
Approved: Наказ from 6 March 2020 № 16.
про порядок визнання результатів навчання, отриманих здобувачами вищої освіти ОНПУ у неформальній та інформальній освіті.
Approved: Наказ from 6 March 2020 № 18.
щодо порядку присудження ступеня доктора філософії в Одеському національному політехнічному університеті.
Approved: Наказ from 6 March 2020 № 22.
про порядок підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії.
Approved: Наказ from 6 March 2020 № 21.
про порядок організації вивчення вибіркових освітніх компонентів.
Approved: Наказ from 6 March 2020 № 24.
з розроблення освітніх програм.
Approved: Наказ from 6 March 2020 № 23.
from 5 March 2020 № 107-в.
Про формування навчальних і робочих навчальних планів бакалаврів на 2020-2021 н.р
Форми документів
from 26 February 2020 № 12.
Про затвердження та введення в дію Порядку проведення оглядів та випробувань переносних драбин та стрем'янок в ОНПУ
from 26 February 2020 № 9.
Про введення в дію рішення Вченої ради ОНПУ від 26.02.2020 (протокол № 5) про затвердження форм навчальних планів
Зразки та форми документів
підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук (нова редакція).
Approved: Наказ from 6 February 2020 № 6.
про наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених.
Approved: from 3 February 2020.
from 17 January 2020 № 37-в.
Про створення кафедральних комісій з академічної доброчесності та інститутських (факультетських) комісій з етики та управлінні конфліктами
from 23 December 2019 № 75.
Про створення університетської комісії з етики та управління конфліктами.
from 23 December 2019 № 77.
Про створення групи сприяння академічній доброчесності університету.
про постійно діючу університетську комісію з етики та управлінням конфліктами.
Approved: Наказ from 23 December 2019 № 74.
про групу сприяння академічній доброчесності в Одеському національному політехнічному університеті.
Approved: Наказ from 23 December 2019 № 76.
from 18 December 2019 № №630-в.
Про внесення змін до наказу № 212-в від 13.05.2019 р. "Про організацію навчального процесу у 2019-2020 н.р."
з діловодства за зверненнями громадян та порядку їх розгляду в Одеському національному політехнічному університеті
Approved: Наказ from 2 December 2019 № 62.
Зразки документів
про порядок проведення внутрішнього службового розслідування у Одеському національному політехнічному університеті.
Approved: Наказ from 2 December 2019 № 63.