Ви є тут

Спеціальності підготовки

В нашому університеті здійснюється підготовка фахівців за такими спеціальностями:

 

Спеціальність "014 Середня освіта", спеціалізація "014.11 Фізична культура":

Спеціальність "029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа":

Спеціальність "033 Філософія":

Спеціальність "034 Культурологія":

Спеціальність "035 Філологія":

Спеціальність "051 Економіка":

Спеціальність "053 Психологія":

Спеціальність "061 Журналістика":

Спеціальність "071 Облік і оподаткування":

Спеціальність "073 Менеджмент":

Спеціальність "075 Маркетинг":

Спеціальність "076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність":

Спеціальність "101 Екологія":

Спеціальність "104 Фізика та астрономія":

Спеціальність "113 Прикладна математика":

Спеціальність "121 Інженерія програмного забезпечення":

Спеціальність "122 Комп'ютерні науки":

Спеціальність "123 Комп'ютерна інженерія":

Спеціальність "125 Кібербезпека":

Спеціальність "126 Інформаційні системи та технології":

Спеціальність "131 Прикладна механіка":

Спеціальність "132 Матеріалознавство":

Спеціальність "133 Галузеве машинобудування":

Спеціальність "136 Металургія":

Спеціальність "141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка":

Спеціальність "143 Атомна енергетика":

Спеціальність "144 Теплоенергетика":

Спеціальність "151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології":

Спеціальність "152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка":

Спеціальність "161 Хімічні технології та інженерія":

Спеціальність "163 Біомедична інженерія":

Спеціальність "171 Електроніка":

Спеціальність "172 Телекомунікації та радіотехніка":

Спеціальність "183 Технології захисту навколишнього середовища":

Спеціальність "226 Фармація, промислова фармація":

Спеціальність "231 Соціальна робота":

Спеціальність "274 Автомобільний транспорт":

Спеціальність "281 Публічне управління та адміністрування":

Спеціальність "291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії":