Атомна енергетика

Галузь знань 
14 Електрична інженерія
Спеціальність 
143 Атомна енергетика
Форма навчання 
Очна (денна); Заочна.

Профіль програми

Скан копії освітньої програми та навчального плану

2020 рік вступу
Підсумок навчання за програмою
Особі, яка успішно виконала освітню програму та пройшла атестацію (випускнику), присуджується ступінь вищої освіти, присвоюється відповідна кваліфікація та видається документ про вищу освіту.
Ступінь вищої освіти, що присуджується випускникам:
Документ про вищу освіту, що видається випускникам:
Диплом магістра державного зразка;
Додаток до диплома магістра європейського зразка.
Кафедра (спеціальна), яка забезпечує виконання програми