Корпоративне управління

Навчальна дисципліна професійної підготовки
Рік впровадження: 
2019.
Кількість кредитів ЄКТС: 
3.00.
Форма контрою: 
Залік.