Тренінг-курс "Дагностика та адміністрування результатів бізнесу"

Навчальна дисципліна професійної підготовки
Рік впровадження: 
2020.
Кількість кредитів ЄКТС: 
4.50.
Форма контрою: 
Екзамен.