Автоматизоване управління теплоенергетичними процесами

Галузь знань 
15 Автоматизація та приладобудування
Спеціальність 
151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
Спеціалізація 
Автоматизоване управління теплоенергетичними процесами
       
       
Форма навчання 
Очна (денна).
Наявність акредитації 

Профіль програми

Скан копії освітньої програми та навчального плану

Підсумок навчання за програмою
Особі, яка успішно виконала освітню програму та пройшла атестацію (випускнику), присуджується ступінь вищої освіти, присвоюється відповідна кваліфікація та видається документ про вищу освіту.
Ступінь вищої освіти, що присуджується випускникам:
Документ про вищу освіту, що видається випускникам:
Диплом бакалавра державного зразка;
Додаток до диплома бакалавра європейського зразка.
Кафедра (спеціальна), яка забезпечує виконання програми