Технології теплоносіїв та палива на теплових електростанціях

Галузь знань 
14 Електрична інженерія
Спеціальність 
144 Теплоенергетика
Спеціалізація 
Технології теплоносіїв та палива на теплових електростанціях
       
       
Форма навчання 
Очна (денна); Заочна.
Наявність акредитації 

Профіль програми

Скан копії освітньої програми та навчального плану

Підсумок навчання за програмою
Особі, яка успішно виконала освітню програму та пройшла атестацію (випускнику), присуджується ступінь вищої освіти, присвоюється відповідна кваліфікація та видається документ про вищу освіту.
Ступінь вищої освіти, що присуджується випускникам:
Документ про вищу освіту, що видається випускникам:
Диплом бакалавра державного зразка;
Додаток до диплома бакалавра європейського зразка.
Кафедра (спеціальна), яка забезпечує виконання програми