Технології та моніторинг теплоносіїв на атомних електростанціях

Галузь знань 
14 Електрична інженерія
Спеціальність 
143 Атомна енергетика
Спеціалізація 
Технології та моніторинг теплоносіїв на атомних електростанціях
       
       
Форма навчання 
Очна (денна); Заочна.
Наявність акредитації 

Профіль програми

Підсумок навчання за програмою
Особі, яка успішно виконала освітню програму та пройшла атестацію (випускнику), присуджується ступінь вищої освіти, присвоюється відповідна кваліфікація та видається документ про вищу освіту.
Ступінь вищої освіти, що присуджується випускникам:
Документ про вищу освіту, що видається випускникам:
Диплом бакалавра державного зразка;
Додаток до диплома бакалавра європейського зразка.
Кафедра (спеціальна), яка забезпечує виконання програми