Радіаційний контроль та моніторинг на атомних електростанціях

Галузь знань 
14 Електрична інженерія
Спеціальність 
143 Атомна енергетика
Спеціалізація 
Радіаційний контроль та моніторинг на атомних електростанціях
       
       
Форма навчання 
Очна (денна).

Профіль програми

Скан копії освітньої програми та навчального плану

2020 рік вступу
Підсумок навчання за програмою
Особі, яка успішно виконала освітню програму та пройшла атестацію (випускнику), присуджується ступінь вищої освіти, присвоюється відповідна кваліфікація та видається документ про вищу освіту.
Ступінь вищої освіти, що присуджується випускникам:
Документ про вищу освіту, що видається випускникам:
Диплом бакалавра державного зразка;
Додаток до диплома бакалавра європейського зразка.
Структурні підрозділи, в яких здійснюється підготовка за цією програмою 
Кафедра (спеціальна), яка забезпечує виконання програми