Фізика ядра та фізика високих енергій

Галузь знань 
10 Природничі науки
Спеціальність 
104 Фізика та астрономія
Спеціалізація 
Фізика ядра та фізика високих енергій
       
       
Форма навчання 
Очна (денна).
Наявність акредитації 

Профіль програми

Скан копії освітньої програми та навчального плану

Підсумок навчання за програмою
Особі, яка успішно виконала освітню програму та пройшла атестацію (випускнику), присуджується ступінь вищої освіти, присвоюється відповідна кваліфікація та видається документ про вищу освіту.
Ступінь вищої освіти, що присуджується випускникам:
Документ про вищу освіту, що видається випускникам:
Диплом бакалавра державного зразка;
Додаток до диплома бакалавра європейського зразка.
Кафедра (спеціальна), яка забезпечує виконання програми