Ви є тут

Нормативна база освітньої діяльності

Закони України

 

Постанови Кабінету Міністрів України

 

Нормативно-правові документи МОН України

Накази
Листи

 

Нормативні документи університету

Від 12 березня 2020 № 246-к.
Про встановлення карантину в університеті.
Від 17 січня 2020 № 37-в.
Про створення кафедральних комісій з академічної доброчестності та інституських (факультетських) комісій з етики та управлінні конфліктами
про порядок реєстрації навчально-методичного забезпечення дисципліни для розміщення на web-сервері НТБ ОНПУ.
Затверджено: Наказ від 31 жовтня 2019 № 53.
про відрахування, переривання навчання, поновлення і переведення здобувачів вищої освіти в Одеському національному політехнічному університеті.
Затверджено: Наказ від 31 жовтня 2019 № 51.
про систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти та освітньої діяльності Одеського національного політехнічного університету.
Затверджено: Наказ від 31 жовтня 2019 № 54.
Від 30 жовтня 2019 № 508-в.
Про створення групи соціально-психологічної підтримки здобувачів освітнього процесу.
Від 30 жовтня 2019 № 509-в.
Про створення групи психологічно-педагогічного супроводу інклюзивного навчання.
щодо підготовки до акредитації освітніх програм Одеського національного політехнічного університету.
Затверджено: Наказ від 29 жовтня 2019 № 44.
організації моніторингу оцінювання здобувачів вищої освіти та аналізу освітньої діяльності.
Затверджено: Наказ від 11 жовтня 2019 № 40.
Соціальна підтримка здобувачів вищої освіти та працівників.
Затверджено: Наказ від 11 жовтня 2019 № 39.
про організацію освітнього процесу в Одеському національному політехнічному університеті.
Затверджено: Наказ від 3 жовтня 2019 № 34.
про порядок реалізації права на академічну мобільність (нова редакція).
Затверджено: Наказ від 3 жовтня 2019 № 37.
Від 30 вересня 2019 № 457-в.
Про організацію навчального процесу для здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії у 2019–2020 н.р.
із розрахунку навантаження здобувачів вищої освіти.
Затверджено: Протокол вченої ради від 24 вересня 2019 № 2.
про організацію інклюзивного навчання осіб з особливими освітніми потребами у Одеському національному політехнічному університеті.
Затверджено: Наказ від 24 вересня 2019 № 32.
Від 29 серпня 2019 № 419-в.
Про затвердження груп забезпечення спеціальностей на 2019–2020 навчальний рік.
Від 22 серпня 2019 № 252-а.
Про проведення перевірки стану готовності університету до нового навчального року 2019/2020.
Форми документів
про порядок відшкодування студентами ОНПУ коштів державного або місцевого бюджету, витрачених на оплату послуг з підготовки фахівців (нова редакція).
Затверджено: Наказ від 20 серпня 2019 № 26.
Форми документів
Від 16 серпня 2019 № 250-а.
Про встановлення строку відшкодування коштів у 2019 році.
Від 26 червня 2019 № 24.
Про введення в дію рішення Вченої ради ОНПУ від 25 червня 2019 року про встановлення на 2019/2020 навчальний рік ліміту студентів, які отримують академічну стипендію.
про проведення практичної підготовки здобувачів вищої освіти в Одеському національному політехнічному університеті.
Затверджено: Наказ від 31 травня 2019 № 276-в.
Зразки та форми документів
Від 30 травня 2019 № 212-в.
Про організацію освітнього процесу у 2019/2020 н.р.
про академічну доброчесність Одеського національного політехнічного університету.
Затверджено: Наказ від 18 січня 2019 № 1.
про Раду з науково-дослідної роботи студентів в Одеському національному політехнічному університеті.
Затверджено: Протокол Вченої ради від 17 вересня 2018 № 1.
для планування і обліку обсягу навчальної роботи педагогічних і науково-педагогічних працівників ОНПУ.
Затверджено: Наказ від 6 квітня 2018 № 140-в.
Одеського національного політехнічного університету на 2018-2020 роки.
Затверджено: Наказ від 31 січня 2018 № 4.
з розроблення освітніх програм.
Затверджено: Наказ від 29 грудня 2017 № 66.
про порядок організації вивчення вибіркових навчальних дисциплін.
Затверджено: Наказ від 14 грудня 2017 № 64.
про організацію навчального процесу за навчальним планом підготовчого факультету в Інституті підготовки іноземних громадян ОНПУ
Затверджено: Наказ від 3 лютого 2017 № 7.
Форми документів
про самостійну роботу студентів.
Затверджено: Наказ від 12 січня 2017 № 2.
про центр із забезпечення якості вищої освіти.
Затверджено: 27 грудня 2016.
педагогічного практикуму за професійним спрямуванням для здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня всіх спеціальностей.
Затверджено: 16 травня 2016.