Ви є тут

Нормативна база освітньої діяльності

Закони України

 

Постанови Кабінету Міністрів України

 

Нормативно-правові документи МОН України

Накази
Листи

 

Нормативно-правові акти університету

Переглянути проекти нормативно-правових актів
Від 19 жовтня 2020 року № 381-в.
Про внесення тимчасових змін до організації освітнього процесу у осінньому семестрі 2020-2021 навчального року
Від 19 червня 2020 року № 415-к.
Про внесення змін до наказу по Одеському національному політехнічному університету від 22 травня 2020 року № 325-к «Про продовження дії карантину в університеті».
Від 1 червня 2020 року № 202-в.
про організацію освітнього процесу в 2020/2021 н.р. для очної (денної) форми здобуття вищої освіти.
Від 22 травня 2020 року № 325-к.
Про продовження дії карантину в університеті.
Від 12 травня 2020 року № 4-к.
Про проведення екзаменаційної сесії у студентів 4 курсу з тривалістю аудиторного навчання 12 тижнів в 2019-2020 н.р.
Від 7 травня 2020 року № 305-к.
Про внесення змін до наказу по Одеському національному політехнічному університету від 12 березня 2020 року № 246-к «Про встановлення карантину в університеті».
Від 5 травня 2020 року № 3-к.
Про проведення захисту курсових робіт та курсових проектів в умовах карантину в весняному семестрі 2019-2020 н.р.
Від 4 травня 2020 року № 180-в.
Про внесення змін до наказу №212-в від 13.05.2019 р. "Про організацію навчального процессу у 2019-2020 н.р."
Від 23 квітня 2020 року № 291-к.
Про внесення змін до наказу по Одеському національному політехнічному університету від 12 березня 2020 року № 246-к «Про встановлення карантину в університеті».
Від 23 квітня 2020 року № 2-к.
Про проведення екзаменаційної сесії у студентів 4 курсу з тривалістю аудиторного навчання 9 тижнів в 2019-2020 н.р.
Від 31 березня 2020 року № 274-к.
Про внесення змін до наказу по Одеському національному політехнічному університету від 12 березня 2020 року № 246-к «Про встановлення карантину в університеті».
Від 17 березня 2020 року № 146-в.
Про формування навчальних планів докторів філософії на 2020-2021 н.р.
Форми документів
Від 12 березня 2020 року № 246-к.
Про встановлення карантину в університеті.
про кафедральні комісії з академічної доброчесності в Одеському національному політехнічному університеті.
Затверджено: Наказ від 6 березня 2020 року № 17.
перевірки навчальних, кваліфікаційних, навчально-методичних та наукових робіт на унікальність та наявність академічного плагіату.
Затверджено: Наказ від 6 березня 2020 року № 19.
про порядок визнання результатів навчання, отриманих здобувачами вищої освіти ОНПУ у неформальній та інформальній освіті.
Затверджено: Наказ від 6 березня 2020 року № 18.
про інститутську (факультетську) комісію з етики та управління конфліктами.
Затверджено: Наказ від 6 березня 2020 року № 16.
щодо порядку присудження ступеня доктора філософії в Одеському національному політехнічному університеті.
Затверджено: Наказ від 6 березня 2020 року № 22.
про порядок організації вивчення вибіркових освітніх компонентів.
Затверджено: Наказ від 6 березня 2020 року № 24.
з розроблення освітніх програм.
Затверджено: Наказ від 6 березня 2020 року № 23.
Від 5 березня 2020 року № 107-в.
Про формування навчальних і робочих навчальних планів бакалаврів на 2020-2021 н.р
Форми документів
Від 26 лютого 2020 року № 9.
Про введення в дію рішення Вченої ради ОНПУ від 26.02.2020 (протокол № 5) про затвердження форм навчальних планів
Зразки та форми документів
про порядок підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії.
Затверджено: Протокол Вченої ради від 26 лютого 2020 року № 5.
Від 17 січня 2020 року № 37-в.
Про створення кафедральних комісій з академічної доброчесності та інститутських (факультетських) комісій з етики та управлінні конфліктами
про постійно діючу університетську комісію з етики та управлінням конфліктами.
Затверджено: Наказ від 23 грудня 2019 року № 74.
про групу сприяння академічній доброчесності в Одеському національному політехнічному університеті.
Затверджено: Наказ від 23 грудня 2019 року № 76.
Від 23 грудня 2019 року № 75.
Про створення університетської комісії з етики та управління конфліктами.
Від 23 грудня 2019 року № 77.
Про створення групи сприяння академічній доброчесності університету.
Від 18 грудня 2019 року № №630-в.
Про внесення змін до наказу № 212-в від 13.05.2019 р. "Про організацію навчального процесу у 2019-2020 н.р."
про відрахування, переривання навчання, поновлення і переведення здобувачів вищої освіти в Одеському національному політехнічному університеті.
Затверджено: Наказ від 31 жовтня 2019 року № 51.
про систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти та освітньої діяльності Одеського національного політехнічного університету.
Затверджено: Наказ від 31 жовтня 2019 року № 54.
про порядок реєстрації навчально-методичного забезпечення дисципліни для розміщення на web-сервері НТБ ОНПУ.
Затверджено: Наказ від 31 жовтня 2019 року № 53.
Від 30 жовтня 2019 року № 508-в.
Про створення групи соціально-психологічної підтримки здобувачів освітнього процесу.
Від 30 жовтня 2019 року № 509-в.
Про створення групи психологічно-педагогічного супроводу інклюзивного навчання.
щодо підготовки до акредитації освітніх програм Одеського національного політехнічного університету.
Затверджено: Наказ від 29 жовтня 2019 року № 44.
організації моніторингу оцінювання здобувачів вищої освіти та аналізу освітньої діяльності.
Затверджено: Наказ від 11 жовтня 2019 року № 40.
Соціальна підтримка здобувачів вищої освіти та працівників.
Затверджено: Наказ від 11 жовтня 2019 року № 39.
про порядок реалізації права на академічну мобільність (нова редакція).
Затверджено: Наказ від 3 жовтня 2019 року № 37.
про організацію освітнього процесу в Одеському національному політехнічному університеті.
Затверджено: Наказ від 3 жовтня 2019 року № 34.
Від 30 вересня 2019 року № 457-в.
Про організацію навчального процесу для здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії у 2019–2020 н.р.
із розрахунку навантаження здобувачів вищої освіти.
Затверджено: Протокол вченої ради від 24 вересня 2019 року № 2.
про організацію інклюзивного навчання осіб з особливими освітніми потребами у Одеському національному політехнічному університеті.
Затверджено: Наказ від 24 вересня 2019 року № 32.
Від 29 серпня 2019 року № 419-в.
Про затвердження груп забезпечення спеціальностей на 2019–2020 навчальний рік.
Від 22 серпня 2019 року № 252-а.
Про проведення перевірки стану готовності університету до нового навчального року 2019/2020.
Форми документів
про порядок відшкодування студентами ОНПУ коштів державного або місцевого бюджету, витрачених на оплату послуг з підготовки фахівців (нова редакція).
Затверджено: Наказ від 20 серпня 2019 року № 26.
Форми документів
Від 16 серпня 2019 року № 250-а.
Про встановлення строку відшкодування коштів у 2019 році.
Від 26 червня 2019 року № 24.
Про введення в дію рішення Вченої ради ОНПУ від 25 червня 2019 року про встановлення на 2019/2020 навчальний рік ліміту студентів, які отримують академічну стипендію.