Ви є тут

Умови доступності університету для навчання осіб з особливими освітніми потребами

На території університету всі шляхи руху до будівель і споруд мають тверде покриття. 

Ширина пішохідних доріжок або тротуарів із зустрічним рухом є не менше ніж 1,8 метра.

Університет забезпечує надання місць для паркування особистого автотранспорту осіб з особливими освітніми потребами або транспорту, який їх перевозить, поблизу входу до будівель і споруд, не далі ніж за 50 метрів.

Приймальна комісія розташована в головному навчальному корпусі (Одеса, проспект Шевченка, 1). Доступ до корпусу забезпечується широкими тротуарами (покриття – тротуарна плитка). Ґанок корпусу обладнаний пандусом, вхідні двері корпусу збільшеної ширини, без порогів.

У корпусі особам з особливими освітніми потребами забезпечено безперешкодний доступ до:

  • приймальної комісії (кабінет № 125: двері мають додаткову стулку для збільшення ширини, поріг відсутній);
  • деканату Інституту дистанційної та заочної освіти (кабінет № 116: двері збільшеної ширини, поріг на рівні підлоги);
  • буфету (розташований у вестибюлі корпусу, прохід широкий, пороги відсутні);
  • санітарного вузлу, пристосованого для осіб з інвалідністю.

В університеті діє Порядок супроводу (надання допомоги) осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення під час перебування на території (в приміщеннях) Одеського національного політехнічного університету.

Університет гарантує особам з особливими освітніми потребами можливість дістатися будь-якого місця на території університету, у тому числі, за необхідності, організовується перенесення осіб з особливими освітніми потребами по сходах в корпусах, де відсутні ліфти або підйомники.

В університеті діє Положення про організацію інклюзивного навчання осіб з особливими освітніми потребами.

Університет забезпечує особам з особливими освітніми потребами можливість здобувати освіту в інклюзивної групі – це академічна група, де поряд із іншими здобувачами освіти навчаються одна або більше осіб з особливими освітніми потребами.

З метою організації інклюзивного навчання в університеті працює група психолого-педагогічного супроводу, яка забезпечує для осіб з особливими освітніми потребами спеціальний навчально-реабілітаційний супровід, а саме: 

  • надає допомогу в організації освітнього процесу, забезпечує написання та моніторинг виконання індивідуального навчального плану осіб з особливими освітніми потребами, організацію індивідуальних консультацій тощо; 
  • надає психологічну та педагогічну допомогу під час освітнього процесу; 
  • здійснює заходи щодо створення умов для соціальної та соціально-побутової підтримки осіб з особливими освітніми потребами, в тому числі надання інформації та допомоги у влаштуванні в гуртожиток, отриманні технічних засобів реабілітації, організації волонтерської допомоги;
  • забезпечує надання місця для паркування особистого автотранспорту осіб з особливими освітніми потребами або транспорту, який їх перевозить.

Супровід осіб з особливими освітніми потребами під час здобуття освіти можуть здійснювати батьки (інші законні представники) або особи, уповноважені ними, соціальні працівники (робітники), волонтери.

Університетом забезпечується можливість проживання осіб з особливими освітніми потребами разом із особами, що їх супроводжують, (гуртожиток № 3: розташований у безпосередній близькості від навчальних корпусів університету, будівля має окремий вхід, що обладнаний пандусом, який дає доступ до житлових приміщень, минаючи вестибюль зі сходами).