Ви є тут

Вступ до аспірантури

 База вступу: ступінь магістра (або освітньо-кваліфікаційний рівень "спеціаліст").

Інформація для громадян України та для іноземців і осіб без громадянства, які постійно проживають в Україні.

 

Аспірантура – це підготовка фахівців на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти.

На цьому рівні здобувається ступінь доктора філософії – це освітній і водночас науковий ступінь, що присуджується в результаті успішного виконання здобувачем вищої освіти відповідної освітньо-наукової програми та публічного захисту дисертації у спеціалізованій вченій раді, який передбачає здобуття теоретичних знань, умінь, навичок та інших компетентностей, достатніх для продукування нових ідей, розв’язання комплексних проблем у галузі професійної та дослідницько-інноваційної діяльності, оволодіння методологією наукової та педагогічної діяльності, а також проведення власного наукового дослідження, результати якого мають наукову новизну, теоретичне та практичне значення.

Особа має право здобувати ступінь доктора філософії на основі ступеня магістра (до ступеня магістра прирівнюється освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста).

 

– вступ на основі ступіня магістра (рівня спеціаліста)

Для громадян України та для іноземців і осіб без громадянства, які постійно проживають в Україні

 Вступ на денну та заочну форми навчання

 
Для іноземців та осіб без громадянства, які постійно проживають за межами Україні

 Вступ на денну та заочну форми навчання