Ви є тут

Вступ до магістратури

 База вступу: ступінь бакалавра (або освітньо-кваліфікаційний рівень "спеціаліст").

Інформація для громадян України та для іноземців і осіб без громадянства, які постійно проживають в Україні.

 

Магістратура – це підготовка фахівців на другому (магістерському) рівні вищої освіти.

На цьому рівні здобувається ступінь магістра – освітній ступінь, який передбачає здобуття поглиблених теоретичних та практичних знань, умінь, навичок за обраною спеціальністю (чи спеціалізацією), загальних засад методології наукової та професійної діяльності, інших компетентностей, достатніх для ефективного виконання завдань інноваційного характеру.

Особа має право здобувати ступінь магістра за умови наявності в неї ступеня бакалавра або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста.

 

– вступ на основі ступіня бакалавра

Для громадян України та для іноземців і осіб без громадянства, які постійно проживають в Україні

 Вступ на денну форму навчання

 Вступ на заочну форму навчання

 
Для іноземців та осіб без громадянства, які постійно проживають за межами Україні

 Вступ на денну та заочну форми навчання

 

– вступ на основі ступіня (рівня) магістра (спеціаліста)

Для громадян України та для іноземців і осіб без громадянства, які постійно проживають в Україні

 Вступ на денну форму навчання

 Вступ на заочну форму навчання

 
Для іноземців та осіб без громадянства, які постійно проживають за межами Україні

 Вступ на денну та заочну форми навчання