Ви є тут

Вступ до докторантури

 База вступу: ступінь доктора філософії (або ступінь кандидата наук).

Інформація для громадян України та для іноземців і осіб без громадянства, які постійно проживають в Україні.

 

Докторантура – це підготовка фахівців на науковому рівні вищої освіти.

На цьому рівні здобувається ступінь доктора наук – науковий ступінь, що присуджується спеціалізованою вченою радою за результатами публічного захисту наукових досягнень у вигляді дисертації або опублікованої монографії, або за сукупністю статей, який передбачає набуття найвищих компетентностей у галузі розроблення і впровадження методології дослідницької роботи, проведення оригінальних досліджень, отримання наукових результатів, які забезпечують розв’язання важливої теоретичної або прикладної проблеми, мають загальнонаціональне або світове значення та опубліковані в наукових виданнях.

Особа має право здобувати ступінь доктора наук на основі ступеня доктора філософії (до ступеня доктора філософії прирівнюється ступінь кандидата наук).

 

– вступ на основі ступіня доктора філософії (кандидата наук)

Для громадян України та для іноземців і осіб без громадянства, які постійно проживають в Україні

 Вступ на денну та заочну форми навчання

 
Для іноземців та осіб без громадянства, які постійно проживають за межами Україні

 Вступ на денну та заочну форми навчання