Іванов Віталій Олександрович

Назва дисертації 
Науково-прикладні основи підвищення ефективності обробки складнопрофільних деталей на свердлильно-фрезерно-розточувальних верстатах
Спеціальність дисертації 
05.02.08 − технологія машинобудування
Науковий ступінь 
Здобуття наукового ступеня доктора технічних наук
Дата захисту 
4 жовтня 2019 року

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Сумському державному університеті, м. Суми Міністерства освіти і науки України.

Науковий консультант: доктор технічних наук, професор Залога Вільям Олександрович, завідувач кафедри технології машинобудування, верстатів та інструментів Сумського державного університету МОН України.

Офіційні опоненти:

  • доктор технічних наук, доцент Ступницький Вадим Володимирович, професор кафедри технології машинобудування Національного університету «Львівська політехніка» МОН України;
  • доктор технічних наук, професор Пасічник Віталій Анатолійович завідувач кафедри інтегрованих технологій машинобудування Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського” МОН України;
  • доктор технічних наук, професор Пермяков Олександр Анатолійович завідувач кафедри технології машинобудування та металорізальних верстатів Національного технічного університету “Харківський політехнічний інститут” МОН України.

Захист 04 жовтня 2019 р. о 14:00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д41.052.02 Одеського національного політехнічного університету за адресою: 65044, м. Одеса, пр. Шевченка, 1, ауд. 400-А.