Іванов Віталій Олександрович

Назва дисертації: 
Науково-прикладні основи підвищення ефективності обробки складнопрофільних деталей на свердлильно-фрезерно-розточувальних верстатах
Спеціальність дисертації: 
05.02.08 − технологія машинобудування
Науковий ступінь: 
Здобуття наукового ступеня доктора технічних наук
Дата захисту: 
4 жовтня 2019

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Сумському державному університеті, м. Суми Міністерства освіти і науки України.

Науковий консультант: доктор технічних наук, професор Залога Вільям Олександрович, завідувач кафедри технології машинобудування, верстатів та інструментів Сумського державного університету МОН України

Офіційні опоненти:
доктор технічних наук, доцент Ступницький Вадим Володимирович, професор кафедри технології машинобудування Національного університету «Львівська політехніка» МОН України;
доктор технічних наук, професор Пасічник Віталій Анатолійович завідувач кафедри інтегрованих технологій машинобудування Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського” МОН України
доктор технічних наук, професор Пермяков Олександр Анатолійович завідувач кафедри технології машинобудування та металорізальних верстатів Національного технічного університету “Харківський політехнічний інститут” МОН України

Захист 04 жовтня 2019 р. о 14:00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д41.052.02 Одеського національного політехнічного університету за адресою: 65044, м. Одеса, пр. Шевченка, 1, ауд. 400-А.