Алі Алдаїрі Юссеф Нажах

Назва дисертації: 
Автоматизована система керування стабілізацією потужності металообробки з підвищеною динамічною точністю.
Спеціальність дисертації: 
05.13.07– Автоматизація процесів керування.
Науковий ступінь: 
Здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук.
Дата захисту: 
10 жовтня 2019

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Одеському національному політехнічному університеті Міністерства освіти і науки України.

Науковий керівник: доктор технічних наук, професор Водічев Володимир Анатолійович, завідувач кафедри електромеханічних систем з комп’ютерним управлінням Одеського національного політехнічного університету.

Офіційні опоненти:
доктор технічних наук, професор Осадчий Сергій Іванович, Центральноукраїнський національний технічний університет, завідувач кафедри автоматизації виробничих процесів;
доктор технічних наук, професор Хобін Віктор Андрійович, Одеська національна академія харчових технологій, завідувач кафедри автоматизації технологічних процесів і робототехнічних систем.

Захист 10 жовтня 2019 р. о 13:30 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д41.052.01 Одеського національного політехнічного університету за адресою: 65044, м. Одеса, пр. Шевченка, 1, ауд. 400-А .