Скрипник Василь Степанович

Назва дисертації: 
Науково-методологічні засади системотехніки при дослідженні фрикційних гальм бурових лебідок
Спеціальність дисертації: 
05.05.05 - Піднімально-транспортні машини
Науковий ступінь: 
Здобуття наукового ступеня доктора технічних наук
Дата захисту: 
3 жовтня 2019

Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Івано-Франківському національному технічному університету нафти і газу Міністерства освіти і науки України.
Науковий консультант: доктор технічних наук, професор Вольченко Олександр Іванович, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, професор кафедри технічної механіки.
Офіційні опоненти:
доктор технічних наук, професор Семенюк Володимир Федорович, Одеський національний політехнічний університет, директор українсько-німецького навчально-наукового інституту.
доктор технічних наук, професор Стечишин Мирослав Степанович, Хмельницький національний університет, професор кафедри машинознавства
доктор технічних наук, професор Гевко Іван Богданович, Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, професор кафедри технологія машинобудування
Захист 03 жовтня 2019 р. о 14:00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 41.052.02 Одеського національного політехнічного університету за адресою: 65044, м. Одеса, пр. Шевченка, 1, ауд. 400-А.