Скрипник Василь Степанович

Назва дисертації 
Науково-методологічні засади системотехніки при дослідженні фрикційних гальм бурових лебідок
Спеціальність дисертації 
05.05.05 - Піднімально-транспортні машини
Науковий ступінь 
Здобуття наукового ступеня доктора технічних наук
Дата захисту 
3 жовтня 2019

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Івано-Франківському національному технічному університету нафти і газу Міністерства освіти і науки України.

Науковий консультант: доктор технічних наук, професор Вольченко Олександр Іванович, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, професор кафедри технічної механіки.

Офіційні опоненти:

  • доктор технічних наук, професор Семенюк Володимир Федорович, Одеський національний політехнічний університет, директор українсько-німецького навчально-наукового інституту;
  • доктор технічних наук, професор Стечишин Мирослав Степанович, Хмельницький національний університет, професор кафедри машинознавства;
  • доктор технічних наук, професор Гевко Іван Богданович, Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, професор кафедри технологія машинобудування.

Захист 03 жовтня 2019 р. о 14:00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 41.052.02 Одеського національного політехнічного університету за адресою: 65044, м. Одеса, пр. Шевченка, 1, ауд. 400-А.