Вудвуд Олександр Миколайович

Назва дисертації 
Обґрунтування конструктивних параметрів пружинно-гідравлічного гальма мостових кранів
Спеціальність дисертації 
05.05.05 - Піднімально-транспортні машини
Науковий ступінь 
Здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук
Дата захисту 
4 жовтня 2019

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Одеському національному політехнічному університеті Міністерства освіти і науки України.

Науковий керівник: доктор технічних наук, професор Семенюк Володимир Федорович, Одеський національний політехнічний університет, директор українсько-німецького, навчально-наукового інституту.

Офіційні опоненти:

  • доктор технічних наук, доцент Ромасевич Юрій Олександрович, Національний університет біоресурсів і природокористування України, доцент кафедри конструювання машин і обладнання;
  • кандидат технічних наук, Стрижак Всеволод Вікторович, Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", доцент кафедри підйомно-транспортні машини і обладнання.

Захист 04 жовтня 2019 р. о 14:00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 41.052.02 Одеського національного політехнічного університету за адресою: 65044, м. Одеса, пр. Шевченка, 1, ауд. 400-А.