Ву Нгок Хуй

Назва дисертації 
Моделі та метод динамічного формування контенту в залежності від характеристик системи прийому-передачі.
Спеціальність дисертації 
05.13.06 – Інформаційні технології.
Науковий ступінь 
Здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук.
Дата захисту 
10 жовтня 2019

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Одеському національному політехнічному університеті Міністерства освіти і науки України.

Науковий керівник: доктор технічних наук, професор Крісілов Віктор Анатолійович, Одеський національний політехнічний університет, завідувач кафедри системного програмного забезпечення.

Офіційні опоненти:

  • доктор технічних наук, професор Мещеряков Володимир Іванович, Одеський державний екологічний університет, завідувач кафедри інформатики;
  • кандидат технічних наук Коробейнікова Тетяна Іванівна, Вінницький національний технічний університет, доцент кафедри обчислювальної техніки.

Захист 10 жовтня 2019 р. о 15:30 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д41.052.01 Одеського національного політехнічного університету за адресою: 65044, м. Одеса, пр. Шевченка, 1, ауд. 400-А.