Становська Іраіда Іванівна

Назва дисертації 
Методологія антикризового управління проектами на основі морфологічного і параметричного аналізу організаційно-технічних систем.
Спеціальність дисертації 
05.13.22 – Управління проектами та програмами.
Науковий ступінь 
Здобуття наукового ступеня доктора технічних наук.
Дата захисту 
17 жовтня 2019

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Одеському національному політехнічному університеті Міністерства освіти і науки України.

Науковий керівник: доктор технічних наук, професор Колеснікова Катерина Вікторівна, професор кафедри технологій управління Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. 

Офіційні опоненти:

  • доктор технічних наук, професор Бушуєва Наталія Сергіївна, професор кафедри управління проектами Київського національного університету будівництва і архітектури;
  • доктор технічних наук, доцент Зачко Олег Богданович, професор кафедри права та менеджменту у сфері цивільного захисту Львівського державного університету безпеки життєдіяльності; 
  • доктор технічних наук, професор Чернов Сергій Костянтинович, завідувач кафедри управління проектами Національного університету кораблебудування ім. адмірала Макарова. 

Захист 17 жовтня 2019 р. о 13:30 на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 41.052.09 Одеського національного політехнічного університету за адресою: 65044, м. Одеса, пр. Шевченка, 1, ауд. 204-А.