Саад Алдін Алхемірі Дауд Ліла

Назва дисертації 
Автономні системи тригенерації з відновлювальними джерелами енергії для умов Близького Сходу
Спеціальність дисертації 
05.14.06 – технічна теплофізика та промислова теплоенергетика
Науковий ступінь 
Здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук.
Дата захисту 
26 вересня 2019 року

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Одеському національному політехнічному університеті Міністерства освіти і науки України.

Науковий консультант: доктор технічних наук, професор Денисова Алла Євсіївна, Одеський національний політехнічний університет, кафедра теплових електричних станцій та енергозберігаючих технологій,

Офіційні опоненти:

  • доктор технічних наук, професор, Ганжа Антон Миколайович, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», завідувач кафедри теплотехніки та енергоефективних технологій 
  • кандидат технічних наук, Соколовська-Єфименко Вікторія Вікторівна Одеська національна академія харчових технологій, доцент кафедри кріогенної техніки.

Захист 26 вересня 2019 р. о 14:00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 41.052.04 Одеського національного політехнічного університету за адресою: 65044, м. Одеса, пр. Шевченка, 1.