Танащук Катерина Олександрівна

Назва дисертації 
Теоретико-методологічні засади державного регулювання тарифоутворення в сфері телекомунікацій.
Спеціальність дисертації 
08.00.03 – Економіка та управління національним господарством.
Науковий ступінь 
Здобуття наукового ступеня доктора економічних наук.
Дата захисту 
6 вересня 2019 року

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Одеському національному політехнічному університеті Міністерства освіти і науки України.

Науковий консультант: доктор економічних наук, професор Філиппова Світлана Валеріївна, директор Інституту бізнесу, економіки та інформаційних технологій Одеського національного політехнічного університету.

Офіційні опоненти:

  • доктор економічних наук, професор Коваль Віктор Васильович, завідувач кафедри прикладної економіки Одеського торговельно-економічного інституту Київського національного торговельно-економічного університету МОН України;
  • доктор економічних наук, професор Сафонов Юрій Миколайович, заступник директора Державної наукової установи  «Інститут модернізації змісту освіти» МОН України;
  • доктор економічних наук, професор Шапошников Костянтин Сергійович, директор Причорноморського науково-дослідного інституту економіки та інновацій.

Захист 6 вересня 2019 р. о 10:00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 41.052.01 Одеського національного політехнічного університету за адресою: 65044, м. Одеса, пр. Шевченка, 1, ауд. 400-А.