Чукурна Олена Павлівна

Назва дисертації 
Маркетингове ціноутворення машинобудівних підприємств в умовах глобалізації.
Спеціальність дисертації 
08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).
Науковий ступінь 
Здобуття наукового ступеня доктора економічних наук.
Дата захисту 
5 вересня 2019

Дисертацією є рукопис. 

Робота виконана в Одеському національному політехнічному університеті Міністерства освіти і науки України.

Науковий консультант: доктор економічних наук, професор Окландер Михайло Анатолійович, завідувач кафедри маркетингу Одеського національного політехнічного університету. 

Офіційні опоненти:

  • доктор економічних наук, професор Іванов Юрій Борисович, заступник директора з наукової роботи Науково-дослідного центру індустріальних проблем розвитку НАН України;
  • доктор економічних наук, професор Смерічевський Сергій Францевич, завідувач кафедри маркетингу Національного авіаційного університету МОН України;
  • доктор економічних наук, професор Шафалюк Олександр Казимирович, декан факультету маркетингу ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» МОН України.

Захист 5 вересня 2019 р. о 10:00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 41.052.01 Одеського національного політехнічного університету за адресою: 65044, м. Одеса, пр. Шевченка, 1, ауд. 400-А.