Рибак Ольга Володимирівна

Назва дисертації: 
Математичне моделювання, аналіз та оптимізація в САПР технологічного процесу шліфування плазмових покриттів
Спеціальність дисертації: 
05.13.12 - Системи автоматизації проектувальних робіт
Науковий ступінь: 
Здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук.
Дата захисту: 
5 липня 2019

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Одеському національному політехнічному університеті Міністерства освіти і науки України.

Науковий керівник – Тонконогий Володимир Михайлович, д.т.н., професор, директор Інституту промислових технологій, дизайну та менеджменту Одеського національного політехнічного університету Міністерства освіти і науки України.

Офіційний опонент – Гоменюк Сергій Іванович, д.т.н., професор, декан математичного факультету Запорізького національного університету Міністерства освіти і науки України.

Офіційний опонент – Лазарєва Діна Василівна, к.т.н., завідувач кафедри інформаційних технологій та прикладної математики Одеської державної академії будівництва та архітектури Міністерства освіти і науки України.

Захист 05 липня 2019 р. о 13:30 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К41.052.08 Одеського національного політехнічного університету за адресою: 65044, м. Одеса, пр. Шевченка, 1, ауд. 400-А.