Рижков Олександр Сергійович

Назва дисертації 
Управління проектами та програмами спільної підготовки фахівців міжнародного рівня.
Спеціальність дисертації 
05.13.22 – Управління проектами та програмами
Науковий ступінь 
Здобуття наукового ступеня доктора технічних наук
Дата захисту 
24 травня 2018

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Національному університеті кораблебудування імені адмірала Макарова Міністерства освіти і науки України.

Науковий консультант – доктор технічних наук, професор Кошкін Костянтин Вікторович, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, директор навчально-наукового інституту комп’ютерних наук та управління проектами (м. Миколаїв).

Офіційні опоненти:

  • доктор технічних наук, професор Бушуєва Наталія Сергіївна, Київський національний університет будівництва і архітектури, професор кафедри управління проектами (м. Київ);
  • доктор технічних наук, професор Білощицький Андрій Олександрович, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, завідуючий кафедрою інформаційних систем та технологій (м. Київ);
  • доктор технічних наук, професор Колеснікова Катерина Вікторівна, Одеський національний політехнічний університет, професор кафедри інформаційних технологій проектування в машинобудуванні (м. Одеса).

Захист 24 травня 2018 р. о 13:30 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 41.052.09 в Одеському національному політехнічному університеті за адресою: 65044, м. Одеса, проспект Шевченка, 1, ауд. 204-А.