Фомін Олександр Олексійович

Назва дисертації: 
Інформаційна технологія вторинної спектральностатистичної ідентифікації нелінійних інерційних об’єктів в системах технічної діагностики
Спеціальність дисертації: 
05.13.06 – Інформаційні технології
Науковий ступінь: 
Здобуття наукового ступеня доктора технічних наук.
Дата захисту: 
20 червня 2019

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Одеському національному політехнічному університеті Міністерства освіти і науки України.

Науковий консультант: доктор технічних наук, професор Павленко Віталій Данилович, Одеський національний політехнічний університет, професор кафедри комп’ютеризованих систем управління

Офіційні опоненти: 

  • доктор технічних наук, професор Лєнков Сергій Васильович, заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, головний науковий співробітник науково–дослідного центру Військового інституту;
  • доктор технічних наук, професор Поворознюк Анатолій Іванович, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», професор кафедри обчислювальної техніки та програмування;
  • доктор технічних наук, професор Субботін Сергій Олександрович, Запорізький національний технічний університет, завідувач кафедри програмних засобів.

Захист 20 червня 2019 року о 13:30 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 41.052.041Одеського національного політехнічного університету за адресою: 65044, м. Одеса, пр. Шевченка, 1, ауд. 400-А.