Поточняк Яна Володимирівна

Назва дисертації: 
Моделі, методи та інформаційна технологія створення словників предметної області для побудови інформаційних систем
Спеціальність дисертації: 
05.13.06 – Інформаційні технології
Науковий ступінь: 
Здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук
Дата захисту: 
20 червня 2019

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Одеському національному політехнічному університеті Міністерства освіти і науки України.

Науковий консультант: кандидат технічних наук, професор Кунгурцев Олексій Борисович, Одеський національний політехнічний університет, професор кафедри системного програмного забезпечення

Офіційні опоненти: 

  • доктор технічних наук, професор Фісун Микола Тихонович, завідувач кафедри інженерії програмного забезпечення Чорноморського національного університету, ім. П. Могили;
  • доктор технічних наук, професор Шаховська Наталія Богданівна, завідувач кафедри cистем штучного інтелекту Національного університету «Львівська політехніка».

Захист 20 червня 2019 року о 13:30 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 41.052.041Одеського національного політехнічного університету за адресою: 65044, м. Одеса, пр. Шевченка, 1, ауд. 400-А.