Альохіна Світлана Вікторівна

Назва дисертації: 
Наукові основи теплової безпеки сухого зберігання відпрацьованого ядерного палива
Спеціальність дисертації: 
05.14.14 - Теплові та ядерні енергоустановки
Науковий ступінь: 
Здобуття наукового ступеня доктора технічних наук
Дата захисту: 
30 травня 2019

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Інституті проблем машинобудування ім. А. М. Підгорного Національної академії наук України (ІПМаш НАН України).

Науковий консультант: академік НАН України, доктор технічних наук, професор Мацевитий Юрій Михайлович, Інститут проблем машинобудування ім. А.М.Підгорного НАН України, завідувач відділу

Офіційні опоненти: 

  • доктор технічних наук, професор Скалозубов Володимир Іванович, Одеський національний політехнічний університет Міністерства освіти і науки України, професор кафедри атомних електричних станцій
  • доктор технічних наук Борисенко Володимир Іванович,Інститут проблем безпеки атомних електростанцій Національної академії наук України, завідувач відділенням атомної енергетики
  • доктор технічних наук, професор Черноусенко Ольга Юріївна, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» Міністерства освіти і науки України, завідуюча кафедри теплоенергетичних установок теплових та атомних електростанцій

Захист 30 травня 2019 року о 14:00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 41.052.04 Одеського національного політехнічного університету за адресою: 65044, м. Одеса, пр. Шевченка, 1.