Клевцов Сергій Валерийович

Назва дисертації: 
Підвищення точності та якості багаторізцевого розточування ступінчастих отворів на основі дослідження динаміки технологічної системи
Науковий ступінь: 
Здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук.
Дата захисту: 
19 березня 2019

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана на кафедрі атомних електричних станцій і інженерної теплофізики Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського” Міністерства освіти і науки України, м.Київ.

Науковий керівник: доктор технічних наук, професор Письменний Євген Миколайович, Національний технічний університет України „Київський політехнічний інститут імені Ігоря
Сікорського”, декан теплоенергетичного факультету, науковий керівник кафедри атомних електричних станцій і інженерної теплофізики (м.Київ).

Офіційні опоненти:

  • доктор технічних наук, Комаров Юрій Олексійович, провідний інженер відділу теплотехнічних процесів і аварійних режимів, ВП «Науково-технічний центр» ДП НАЕК «Енергоатом»(м. Одеса);
  • кандидат технічних наук, Печериця Олександр Володимирович, Державне підприємство «Державний науковотехнічний центр з ядерної та радіаційної безпеки», перший заступник директора (м.Київ).

Захист 19 березня 2019 р. о 14:00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 41.052.04 Одеського національного політехнічного університету за адресою: 65044, м. Одеса, пр. Шевченка, 1, корп. 10, аудиторія 22 (ТТЛ).