Дейнега Олександр Вікторович

Назва дисертації: 
Інформаційна підтримка прийняття маркетингових рішень промисловим підприємством в умовах невизначеності
Науковий ступінь: 
Здобуття наукового ступеня доктора економічних наук
Дата захисту: 
17 квітня 2019

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Рівненському державному гуманітарному університеті Міністерства освіти і науки України.

Науковий консультант: доктор економічних наук, професор Крикавський Євген Васильович, завідувач кафедри маркетингу і логістики Національного університету «Львівська політехніка».

Офіційні опоненти: 
доктор економічних наук, професор Анісімова Ольга Миколаївна, завідувач кафедри інформаційних систем управління Донецького національного університету імені Василя Стуса (м. Вінниця);
доктор економічних наук, професор Ковальчук Світлана Володимирівна, завідувач кафедри маркетингу і торговельного підприємництва Хмельницького національного університету;
доктор економічних наук, професор Окландер Михайло Анатолійович, завідувач кафедри маркетингу Одеського національного політехнічного університету.

Захист 27 листопада 2018 р. о 10:00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 41.052.10 Одеського національного політехнічного університету за адресою: 65044, м. Одеса, пр. Шевченка, 1, ауд. 400-А.