Новохатська Катерина Андріївна

Назва дисертації: 
Методи автоматизованого створення та обслуговування матеріалізованих представлень у інформаційних системах
Спеціальність дисертації: 
05.13.06 – Інформаційні технології
Науковий ступінь: 
Здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук.
Дата захисту: 
26 червня 2018

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Одеському національному політехнічному університеті Міністерства освіти і науки України.

Науковий керівник: кандидат технічних наук, професор Кунгурцев Олексій Борисович, професор кафедри системного програмного забезпечення Одеського національного політехнічного університету.

Офіційні опоненти:

  • доктор технічних наук, професор Малахов Євгеній Валерійович, завідувач кафедри математичного забезпечення комп’ютерних систем Одеського національного університету ім. І.І. Мечнікова;
  • доктор технічних наук, професор Шаховська Наталія Богданівна, завідувач кафедри cистем штучного інтелекту Національного університету «Львівська політехніка».

Захист 26 червня 2018 р. о 13:30 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 41.052.01 Одеського національного політехнічного університету за адресою: 65044, м. Одеса, пр. Шевченка, 1, ауд. 400-А.