ХТФ ▪ Хіміко-технологічний факультет

Діяльність

Теми науково-дослідних робіт

Реєстраційний № НДР в ОНПУ: 145-37
Реєстраційний № НДР в МОН: 0118U003758
Реєстраційний № НДР в ОНПУ: 145-37
Реєстраційний № НДР в МОН: 0118U003758