Вартість платного навчання

Ви є тут

Очна (денна) форма навчання 

Підготовка бакалаврів

Підготовка магістрів

Підготовка докторів філософії

 

Заочна форма навчання

Підготовка бакалаврів

Підготовка магістрів

Підготовка докторів філософії