Початок заліково-екзаменаційної сесії.

9 червня 2020 року
Заочна форма навчання
П'ятий курс