Закінчення заліково-екзаменаційної сесії

12 червня 2020 року
Заочна форма навчання
Шостий курс (перший курс магістерської підготовки)