Початок заліково-екзаменаційної сесії

1 червня 2020 року
Заочна форма навчання
Шостий курс (перший курс магістерської підготовки)