Закінчення заліково-екзаменаційної сесії

27 травня 2020 року
Заочна форма навчання
Третій, четвертий курси та третій курс за скороченою програмою