Початок заліково-екзаменаційної сесії

12 травня 2020 року - 14:50
Заочна форма навчання
Третій, четвертий курси та третій курс за скороченою програмою