Початок заліково-екзаменаційної сесії

1 червня 2020 року
Заочна форма навчання
Перший і другий курс