Закінчення захисту переддипломної практики

7 лютого 2020
Магістратура, 2 курс (освітньо-наукова програма підготовки)