Закінчення захисту переддипломної практики

7 лютого 2020
Денна форма навчання
Магістратура, 2 курс (освітньо-наукова програма підготовки)