Початок захисту переддипломної практики

3 лютого 2020
Магістратура, 2 курс (освітньо-наукова програма підготовки)